Montážnu činnosť a stavebné práce realizujeme na mieste budúcej prevádzky priemyselných a obchodných konštrukcií do funkčného celku. Svojou činnosťou sa špecializujeme na montáž nosných, stenových a stropných konštrukcií priemyselných a obchodných objektov.