Chcete odhlučniť, alebo chladiť Váš podhľad v interiéri? Máte špeciálnu požiadavku na vzhľad Vášho stropu? To je jedna zo služieb, ktorú ponúka naša spoločnosť pri zabezpečení estetických alebo špecifických fyzikálnych požiadaviek realizácie interiérových podhľadov.