Spoločnosť MAHAUS s.r.o. začala svoju stavebnú činnosť vo Francúzku ako subdodávateľ pri realizácií drevo domov. V priebehu niekoľkých rokov si vypracovala stabilnú pozíciu ako dodávateľ montovaných strešných konštrukcií a špeciálnych fasád veľkých priemyselných, skladových alebo obchodných centier a to predovšetkým v zahraničí. Od roku 2014 svoju činnosť rozšírila aj o výstavbu rodinných a rekreačných domov na kľúč. To podnietilo spoločnosť rozšíriť svoj rozsah aktivít aj na interiérové práce ako sú špeciálne podhľady (akustické, klimatizačné, ...) a fasádne realizácie  aplikujúce inovatívne technológie. V súčasnosti má MAHAUS široký stavebný záber a svojím klientom tak poskytuje pestrú paletu možností.

Základné údaje: MAHAUS s.r.o.

Deň zápisu do OR: 25. 11. 2008

Identifikačné číslo: 44 506 791 

MAHAUS  s.r.o. má uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na poistnú hodnotu  5 000 000,00 EUR.

Miesto zápisu do OR: spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín., oddiel: Sro, Vložka číslo:  20983/R

 

Serióznosť – Jednať čestne a vytvárať dôveru – Inšpirácia