Picture of

MAHAUS s. r. o.
Šumperská 42/21
971 01 Prievidza

+421 905 376 252

mahaus@mahaus.sk

www.mahaus.sk


Picture of Dipl. Ing. Vladimír Masarik - konateľ spoločnosti

MAHAUS s. r. o.
Šumperská 42/21
971 01 Prievidza

+421 905 376 252

mahaus@mahaus.sk

Dipl. Ing. Vladimír Masarik - konateľ spoločnosti
Picture of Mgr. Eva Masariková- prokurista

MAHAUS s. r. o.
Šumperská 42/21
971 01 Prievidza

+421 908 726 700

mahaus@mahaus.sk

Mgr. Eva Masariková- prokurista