Zabezpečiť estetickú ochranu stien pred mechanickým poškodením v nemocniciach, na klinikách, v domovoch dôchodcov, alebo v priestoroch, kde existuje riziko ich znehodnotenia stoličkami, pojazdnými lôžkami realizujeme prostredníctvom pásov a zábradlia.